คอนโดติดรถไฟฟ้า พินน์ ปรีดี 20 (pynn Pridi 20)

คอนโดติดรถไฟฟ้า พินน์ ปรีดี 20 (pynn Pridi 20) เริ่มต้น 3.59 ลบ.